O nas

Nasz firma powstała w 2009 roku i świadczy usługi outsourcingu i szeroko rozumiane usługi wsparcia i doradztwa dla firm. Wyróżnia nas unikalne doświadczenie, które zebraliśmy w trakcie wieloletniej pracy w dużych przedsiębiorstwach, w tym spółkach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiadamy wiedzę i kompetencje w zarządzaniu rachunkowością i finansami przedsiębiorstw, które zdobyliśmy i rozwijaliśmy pracując na stanowiskach takich jak: dyrektor finansowy, kontroler finansowy, kontroler operacyjny, menedżer skarbu, główny księgowy, czy audytor. Ponadto, mamy doświadczenie w sprawowaniu funkcji w organach statutowych spółek, w tym prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej. Dodatkowo, uczestnicząc w pracach zespołów projektowych i komitetów sterujących uczestniczyliśmy w zarządzaniu obszarami operacyjnymi firm, w tym produkcją, sprzedażą, dystrybucją i logistyką, handlem hurtowym i detalicznym, zarządzaniem sieciami detalicznymi, zasobami ludzkimi, IT, itp. Praktykę zdobywaliśmy pracując w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących działalność zarówno wyłącznie w kraju jak i w firmach międzynarodowych. Mamy doświadczenie w pracy z organizacjami o rozproszonej jak i scentralizowanej strukturze organizacyjnej, a także znajdującymi się na różnym etapie swojego rozwoju.

Outsourcing

Wspieramy naszych Klientów przejmując wybrane funkcje finansowe wypełniane zwykle przez służby wewnętrzne firmy, w celu poprawy efektywności działania, jakości, czy obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi w takich obszarach jak księgowość, kadry i płace, kontroling finansowy i raportowanie zarządcze, konsolidacja sprawozdań finansowych, czy kompleksowy nadzór nad służbami finansowo-księgowymi firmy poprzez usługi zewnętrznego dyrektora finansowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług oferowanych w ramach outsourcingu.

Doradztwo i wsparcie dla firm

Świadczymy szeroko rozumiane usługi doradcze i usługi wsparcia dla firm przy prowadzeniu rozmaitych projektów i przedsięwzięć. W naszej pracy nie ograniczamy się do udzielania dobrych rad, lecz bierzemy aktywny udział w procesach takich jak: pozyskanie finansowania, prowadzenie projektów lub nadzór nad ich realizacją, zarządzanie zmianą, projektowanie systemów motywacyjnych, prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi w imieniu lub wraz z Klientem, komunikacja i reprezentowanie Klienta w kontaktach z instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami, funduszami inwestycyjnymi, czy właścicielami.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług oferowanych w ramach usług doradczych i wsparcia dla firm.